خالد حاج محمدی: طبق اخبار خبرگزاری ایلنا ١٧٠٠ نفر از کارگران واگن پارس اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه دست به اعتصاب غذا زده اند. این اعتراض نهمین اعتراض کارگران در ٦ ماه گذشته است. کارگران اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مسئولین به خواستهای آنها جاده ورودی به اراک را مسدود خواهند کرد. طبق همین خبر کارگران بازنشسته  مجبورند از جیب خود وجه بیمه اجتماعی را برای برخورداری از حقوق بازنشستگی پرداخت کنند.

در حاشیه حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه
خالد حاج محمدی : در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد٬ در محکومیت حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه چنین آمده است: " در راستای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ١٣٨٦ که به دلیل عدم پرداخت حقوق و رسیدن به پایه ای ترین حقوق صنفی کارگران(ایجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادی از کارگران دستگیر شدند که بعد از بازجویی های مکرر با قرار وثیقه، تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسیدگی

خالد حاج محمدی : اولین شماره کمونیست هفتگی را پیش رو دارید. تا کنون نشریه پرتو به عنوان ارگان رسمی حزب حکمتیست هفتگی منتشر میشد و اکنون کمونیست هفتگی جای آن را میگیرد.
کمونیست هفتگی بیان صدای اعتراض کارگر و کمونیست به مناسبات نابرابر و ظالمانه حاکم است. کمونیست تلاش میکند با بیان حقایق جامعه و اتفاقات و مسائل و سیاست در آن از زاویه کارگر کمونیست٬ پرده از روی باورها٬ توهمات و خرافات حاکم بر ذهن اکثریت مردم که توسط طبقات دارا به

١٣ آبان بهانه دیگری شد تا سرداران و فرماندهان٬ رهبران و پیشقراولان جمهوری اسلامی٬ برای بسیج مردم و کشاندن آنان به صف خود به تکاپو بیفتند. برای این امر همه امکانات خود را به کار انداختند٬ از رادیو و تلویزیون تا روزنامه و نماز جمعه در این راه بسیج شدند. دول غربی و میدیای همیشه گوش بفرمانشان مثل بی بی سی در بوق و کرنا دمیدند. هر دو جناح تلاش کردند از این مناسبت برای زورآزمایی و به رخ کشیدن قدرت و نیروی خود٬ استفاده کنند. ١٣ آبان امسال میدان نبرد دو جناح بود.

کمونیست: طبق ارزیابی که بیانیه پلنوم ١٥ کمیته مرکزی حول اتفاقات بعد از انتخابات ایران ارائه میدهد٬ مردم در اتفاقات و تلاشهایی که کردند شکست خوردند. چرا شکست؟ در شرایطی بخشی از این مردم به امید لطمه ای به استبداد حاکم٬ به امید تضعف جمهوری اسلامی و از این اتفاقات به عنوان فرجه ای برای بیان اعتراض شرکت کردند. در ثانی آیا با تمام اینکه جنگی که درگرفت جنگ جناحهای جمهوری اسلامی بود٬ اما فکر نمی کنید در دل این اتفاق جمهوری اسلامی لطمه خود و چفت و بست و اقتدار آن دچار گسیختگی شد؟