بیش از یک هفته است، با عقب نشینی نیروهای آمریکا و متحدین اش از افغانستان، جریان آدمکش و جنایتکار طالبان افسار گسیخته شهر به شهر و روستا به روستا، بدون کمترین مقابله و مقاومتی با کشتار و جنایت و قتل در حال پیشروی در افغانستان است. نهایتا با سقوط دولت کارتونی این کشور و فرار روسای آن و با سقوط کابل، افغاستان بدست طالبان افتاد. با هر پیشروی این جریان تعداد زیادی از مردم محروم قربانی، آواره و خانه بدوش شدند. شبه نظامیان طالبان پا به هر جا گذاشته اند مهر وحشیگری و جنایت پیشگی خود را علیه مردم و بخصوص زنان با کشتار و خون بر جای گذاشته اند.

از حكمتیست میپرسند

مقدمه: حزب حکمتیست، سیاست ها و اقداماتش مورد سوال قرار میگیرد و تعدادی در این موارد اظهار نظر میکنند و یا انتقاداتی مطرح میکنند. نشریه حکمتیست در هر شماره یک یا چند مورد از این سوالها را انتخاب میکند و با توجه به مضمون و محتوا، آنها را با رهبری حزب در میان میگذارد و پاسخ های آنها را ، تحت عنوان «از حزب حکمتیست میپرسند»، منتشر میکند. در این شماره یکی از این سوالات را با خالد حاج محمدی از رهبری حزب، در میان گذاشته ایم.

*****

اعتصابات کارگران پروژه ای در نفت و گاز و پتروشیمی ها حدود چهل روز است در جریان است. چهل روز است دهها هزار کارگر در این مراکز برای تامین مطالبات خود از افزایش دستمزد تا تامین ٢٠ روز کار و ده روز تعطیلی، کوتاه کردن دست پیمانکاران و پایان قراردادهای موقت، تامین امکانات رفاهی و بهداشتی و سرویسهای مناسب برای ایاب و ذهاب و... در حال اعتصاب هستند. در این مدت زمزمه پیوستن کارگران رسمی به اعتصاب در جریان بوده و در همین روزها شاهد تجمعاتی از جانب آنها هم بوده ایم. در مورد آینده این اعتصابات و نقش و تاثیر تاکنونی آن و بعلاوه سیاست جمهوری اسلامی و چگونگی مقابله با آن و رسیدن به مطالبات کارگران نکاتی را یاد آوری میکنم. این دومین دوره اعتصابات کارگران نفت و... در این دوره است. اعتصابات کنونی، دامنه وسیع و سراسری آن تا هم اکنون امیدواری جدی در طبقه کارگر و در جامعه و در صف اقشار محروم ایجاد کرده است. جامعه ای که در نفرت از حاکمان به بشکه باروتی تبدیل شده است که با هر جرقه ای ممکن است منفجر شود و تا هم اکنون اعترضات و طغیانهای بزرگی به خود دیده است که اعتراضات به آب و برق در خوزستان و حمایت و گسترش آن به تهران، آذربایجان، اصفهان، کرج و کرمانشاه و... آخرین آن است. اعتصابات نفت در دوره خاصی است که جامعه هر روزه شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری است.

امروز ١٦ روز از اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت تپه میگذرد. اعتصابی که به همت اتحاد و هوشیاری کارگران تا کنون متحدانه پیش رفته است و کارگران همه بخشهای این مرکز را حول مطالبات خود متحد کرده است. کارگران تا کنون بارها اعلام کرده اند که تا تامین مطالبات خود از اعتراض و اعتصاب دست نخواهند کشید و تامین این مطالبات تنها و تنها با اتحاد همه جانبه همه بخشهای کارگری این مرکز قابل وصول است. مطالبات آنها عبارت است از: "اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین، پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران، تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غیرنیشکری، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا."

کمونیست ماهانه: پلنوم ۵۰ کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای دهم و یازدهم ژوئیه برگزار شد. یکی از دستوارات پلنوم جنبش کارگری و وظایف حزب بود که توسط شما معرفی شد و در نهایت، پلنوم قطعنامه ای در همین زمینه زیر عنوان "جنبش کارگری و وظایف حزب حکمتیست (خط رسمی) تصویب کرد. اینجا در مورد این قطعنامه و مفاد و اولویتهای پلنوم که در این قطعنامه آمده است سوالاتی را با خالد حاج محمدی عضو رهبری حزب در میان خواهیم گذاشت.

به عنوان سوال اول، قطعنامه در مقدمه خود به تحولات جدی در این دوره و ورود جامعه به دوره ای جدید و کشمکشهای تعیین کننده اشاره کرده است. لطفا توضیح دهید كه این دوره جدید و مولفه های آن و کشمکشهای تعیین کننده کدامند؟