مصاحبه حکمتیست با خالد حاج محمدی
حکمتیست: بحث رفراندم در کردستان عراق و دلایل و سرانجام آن در میان احزاب و جریانات مختلف مورد بحث است. ما در جواب به حل مسئله کرد در منطقه مراجعه به رای و تصمیم آزادانه مردم کردستان از طریق رفراندم، مبنی بر جدایی و تشکیل دولت مستقل و یا ماندگاری در چهارچوب کشور مربوطه و حق شهروندی برابر، را در برنامه خود گنجانده ایم. همزمان گفته ایم اینکه در چنین رفراندمی توصیه ما چیست به ارزیابی ما در آن شرایط مشخص بستگی دارد. حزب و جریان ما در مورد کردستان عراق بحث جدایی و استقلال کردستان را طرح کرده است. امروز و در دل بحث رفراندم در کردستان عراق و تعیین زمان آن از جانب بارزانی سوالاتی در مورد سیاست ما طرح میشود. از جمله میپرسند همسرنوشتی طبقه کارگر عراق چه میشود؟ ستمگری ملی در کردستان عراق موجود نیست تا جواب رفراندم باشد و آیا رای به رفراندم و استقلال کردستان، ناسیونالیسم کرد را تقویت نمیکند؛ آیا در این اوضاع طرح رفراندم و جدایی، بارزانی را تقویت نمیکند؛ آیا جدایی، جنگ قومی و مذهبی را افزایش نمیدهد و آیا رفراندم بهبودی در زندگی مردم ایجاد میکند؟ جواب شما به چنین سوالاتی چیست؟

١٤ ژوئیه سال ٢٠٠٠ "اتحادیه میهنی کردستان عراق" طی برنامه ای از پیش آمده و توافق شده با جمهوری اسلامی ایران، دست به تعرض نظامی همه جانبه ای علیه حزب کمونیست کارگری عراق در شهر سلیمانیه زد. در این حمله ٥ نفر از اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری عراق و ایران جان باختند. این برنامه مشترک توسط نوشیروان مصطفی جانشین وقت طالبانی اجرا شد. اتحادیه میهنی مدتی پیش از تعرض نظامی خود، دست به تهدید، پروپاگاند و بهانه گیری پوچ مبنی بر "ضرورت بیرون بردن دفاتر احزاب و نیروهای مسلح" از شهر و سرانجام دست به قطع آب، برق، تلفن و محاصره نظامی دفاتر حزب کمونیست کارگری عراق زدند. نهایتا روز ١٤ ژوئیه با نیروی نظامی زیادی دست به حمله نظامی دفاتر حزب کمونیست کارگری عراق زدند که با مقاومت همه جانبه رفقا روبرو شدند.

در این مبحث به ائتلافها و اتحاد ناسیونالیسم کرد در پرتو و تحت تاثیر تحولات خاورمیانه و تخاصمات دولت آمریکا و دول منطقه با جمهوری اسلامی میپردازم. در ادامه به جبهه کردستانی و ضرورت آن، به پیوستن رسمی کومه له به این احزاب، به جایگاه و موقعیت کومه له در دل وقایع این دوره و عواملی که پروسه این پیوستن و راست روی را تسریع کرده است خواهم پرداخت. بعلاوه به تاثیرات منفی این مسئله و اهمیت تلاش برای کاهش این تاثیرات بر جامعه کردستان و اهمیت صفی متحد در مقابل ناسیونالیسم کرد خواهم پرداخت.

استراتژی ناسیونالیسم کرد
تخاصمات جمهوری اسلامی در طول حاکمیت خود، دوری و نزدیکی، جنگ و آشتی آن با دولتهای غربی و همزمان با دول منطقه، بازتاب و عواقب و تاثیرات خود را بر فضای جامعه و همزمان بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی گذاشته است. بررسی این مهم در طول حیات جمهوری اسلامی بعد از قیام ۵٧، و حتی قبل از آن تا کنون،

مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

فواد عبداللهی: پروژه رفراندم بر سر استقلال کردستان عراق به امری جدی تبدیل شده است. بارزانی همراه با سایر احزاب ناسیونالیستی و مذهبی حاکم بر کردستان عراق بالاخره بر سر رفراندم توافق کرده و قرار است روز ٢٥ سپتامبر رفراندم برگزار شود. در این رابطه سوالاتی را با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی) در میان میگذاریم. خالد حاج محمدی ضمن خوشامد گویی، سیاست اصولی در برخورد به این پدیده منجمله موافقت یا مخالفت با برگزاری رفراندم، استقلال یا ماندن در چارچوب عراق، شروط شرکت در این رفراندم، چیست؟

سخنرانی خالد حاج محمدی در هفته منصورحکمت- لندن، ۱۱ ژوئن

رفقای عزیز به همه شما خوش آمد گویی می کنم. موضوع بحثی که در نظر دارم در این جلسه ارائه بدهم، حزب سیاسی و حزب اجتماعی از دیدگاه حکمت است. طبیعتأ این بحث ابعاد خیلی وسیعی دارد و من فقط سر تیترهایی یا نکاتی در این زمینه را میتوانم بیان کنم. منصور حکمت بعنوان یک کمونیست برجسته در جامعه ایران در تمام حیات سیاسی اش از اتحاد مبارزان کمونیست به بعد تلاش کرد برای ایجاد حزب کمونیستی، حزب اجتماعی و حزب سیاسی و این جزو نقشه و برنامه اش بود. در این جلسه و در این راستا نکاتی را بیان میکنم.