در این مبحث به ائتلافها و اتحاد ناسیونالیسم کرد در پرتو و تحت تاثیر تحولات خاورمیانه و تخاصمات دولت آمریکا و دول منطقه با جمهوری اسلامی میپردازم. در ادامه به جبهه کردستانی و ضرورت آن، به پیوستن رسمی کومه له به این احزاب، به جایگاه و موقعیت کومه له در دل وقایع این دوره و عواملی که پروسه این پیوستن و راست روی را تسریع کرده است خواهم پرداخت. بعلاوه به تاثیرات منفی این مسئله و اهمیت تلاش برای کاهش این تاثیرات بر جامعه کردستان و اهمیت صفی متحد در مقابل ناسیونالیسم کرد خواهم پرداخت.

استراتژی ناسیونالیسم کرد
تخاصمات جمهوری اسلامی در طول حاکمیت خود، دوری و نزدیکی، جنگ و آشتی آن با دولتهای غربی و همزمان با دول منطقه، بازتاب و عواقب و تاثیرات خود را بر فضای جامعه و همزمان بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی گذاشته است. بررسی این مهم در طول حیات جمهوری اسلامی بعد از قیام ۵٧، و حتی قبل از آن تا کنون،

مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

فواد عبداللهی: پروژه رفراندم بر سر استقلال کردستان عراق به امری جدی تبدیل شده است. بارزانی همراه با سایر احزاب ناسیونالیستی و مذهبی حاکم بر کردستان عراق بالاخره بر سر رفراندم توافق کرده و قرار است روز ٢٥ سپتامبر رفراندم برگزار شود. در این رابطه سوالاتی را با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی) در میان میگذاریم. خالد حاج محمدی ضمن خوشامد گویی، سیاست اصولی در برخورد به این پدیده منجمله موافقت یا مخالفت با برگزاری رفراندم، استقلال یا ماندن در چارچوب عراق، شروط شرکت در این رفراندم، چیست؟

سخنرانی خالد حاج محمدی در هفته منصورحکمت- لندن، ۱۱ ژوئن

رفقای عزیز به همه شما خوش آمد گویی می کنم. موضوع بحثی که در نظر دارم در این جلسه ارائه بدهم، حزب سیاسی و حزب اجتماعی از دیدگاه حکمت است. طبیعتأ این بحث ابعاد خیلی وسیعی دارد و من فقط سر تیترهایی یا نکاتی در این زمینه را میتوانم بیان کنم. منصور حکمت بعنوان یک کمونیست برجسته در جامعه ایران در تمام حیات سیاسی اش از اتحاد مبارزان کمونیست به بعد تلاش کرد برای ایجاد حزب کمونیستی، حزب اجتماعی و حزب سیاسی و این جزو نقشه و برنامه اش بود. در این جلسه و در این راستا نکاتی را بیان میکنم.

جنگ موصل در حال پایان یافتن است. ده روز گذشته محلات مرکزی موصل زیر بمباران های همه جانبه تماما ویران شده اند. کسی آمار کشته های مردم اسیر در این جنگ را حتی اگر بداند بیان نمیکند، سکوت رسانه ها و بی اطلاع ماندن جهانیان از موصل بخشی از پروژه جنگ است. نزدیک به ٩ ماه است جنگی که قرار بود در مدتی کوتاه پایان یابد و مردم موصل از دست داعش "نجات یابند" ادامه دارد و از شهر موصل جز ویرانه ای چیزی باقی نمانده است. رسانه های غربی و صاحبان جنگ جز "اعلام پیروزی خود و پایان داعش" چیزی نمیگویند. عکسهایی که کم و بیش منتشر میشوند همگی حاکی از شهری ویران و با خاک یکسان شده میدهند که معلوم نیست چند صد هزار انسان مرده و اجساد بو کرده زیر آوار باقی مانده اند.

مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

کمونیست: بار دیگر نام روحانی بعنوان رئیس جمهور از صندوق انتخابات بیرون آمد. به نظر شما علیرغم نارضایتی وسیع و عمومی از وضعیت اقتصادی و استبداد حاکم بر جامعه و تمام افشاگری ها و اتهاماتی که کاندیداهای حکومت بصورت همدیگر پرت کردند، علیرغم متهم کردن همدیگر به فساد و سرکوب مردم در مقابل انظار عمومی جامعه، مهمترین فاکتوری که وی را دوباره به مسند ریاست جمهوری بازگرداند، چه بود؟
خالد حاج محمدی: چند مسئله در مشارکت مردم تاثیر زیادی داشت که به آن میپردازم. اما و قبل از پرداختن به آن لازم است به دو مسئله اشاره ای کنم.
یکی اینکه بخشی از این مردم و لااقل ٤ تا ٥ میلیونی از رای دهندگان، بورژوازی ایران و اقشار مرفه جامعه است. جمهوری اسلامی مستقل از هر جناح بندی نماینده آنها است.