کمونیست: از تیرماه ۱۳۹۴ تا به امروز و پس از٧ سال، برجام به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. چرا این مذاکرات به نتیجه نمی رسد؟ مقصر آمریکا و دولت های غربی هستند یا ایران؟ چرا اصولا برجام چنین جایگاهی در سیاست و اقتصاد ایران پیدا کرده است؟ برجام اسم رمز خواست و توقعاتی است كه دول غربی و در راس آنها آمریكا زیر این عنوان در مقابل جمهوری اسلامی گذاشته و خواهان اجرای آن و كوتاه آمدن جمهوری اسلامی در مقابل فشار غرب است. غرب از جمله خواهان كوتاه كردن دست و پای جمهوری اسلامی در منطقه از عراق و سوریه تا یمن و كمك به حزب الله و ... است. غرب خواهان ماندگاری جمهوری اسلامی به شكل رام شده و بی خطر كردن آن برای منافع خود در تخاصمات منطقه ای و جهانی است. میزان فشار به جمهوری اسلامی از جانب غرب به رهبری آمریكا در دوره های مختلف متفاوت بوده است، گاها شدت یافته و گاها تخاصمات به میزانی كاهش یافته كه بحث نزدیكی و توافق بر سر موادی كه امروز زیر عنوان برجام بیان میشود از هر دو طرف بیان شده است. این اختلافات از جانب غرب تحت عنوان منع جمهوری اسلامی از دسترسی به سلاح هسته ای بیان میشود و مدعی اند چنین اتفاقی برای "امنیت" جهان خطرناك است. آمریكا به نام حفظ "امنیت" جهان مطالبات خود را كه تامین منافع آمریكا است به نام دفاع از امنیت جهان و در بسته بندی منع سلاح هسته ای و برجام در مقابل ایران قرار میدهد و خواهان گردن گذاشتن جمهوری اسلامی به آن است. در تمام تاریخ چند دهه گذشته گزینه نظامی و حمله به ایران در صورت تسلیم نشدن به غرب و مشخصا امریكا به قول خودشان روی میز آنها بوده. این پدیده و گاها تبلیغات جنگی چون ابر سیاهی بالای سر مردم ایران گذاشته اند و سودش به جیب جمهوری اسلامی در مقابل مردم معترض رفته است. ضمنا تحریمهای وسیع اقتصادی هم كه زندگی مردم محروم را نشانه رفته همیشه بكار گرفته شده. اگر یادتان باشد در دوره ای دامنه این تخاصمات به جایی رسید كه بحث و حتی نقشه حمله به ایران و بمباران نه تنها مراكز نظامی كه بعلاوه مراكز اصلی صنعتی ایران را ریخته بودند كه در اولین دقایق صدها هزار كارگر صنعتی ایران كشته میشدند، چیزی كه امروز به حاشیه رفته است.

آسو سهامی: بنا به سنت هر ساله طبقه كارگر روز اول مه با تسخیر خیابان و رژه اول مه كیفرخواست خود را علیه سرمایه داری اعلام میكند. امروز از خالد حاج محمدی دبیر كمیته رهبری حزب حكمتیست(خط رسمی) درخواست كردیم تا با ایشان نگاهی به اول مه داشته باشیم.
خالد حاج محمدی ضمن خوشامد گویی به شما در اول ماه مه ما شاهد اعتراضات وسیع طبقه كارگر در كشورهای مختلف جهان بودیم. خصلت نمای این اعتراضات چه بود؟
خالد حاج محمدی: من هم به شما و همه بینندگان و شنوندگان رادیونینا سلام عرض میكنم. در اول ماه مه شاهد تجمعات مختلف كارگری در كشورها و شهرهای مختلف و بزرگ جهان بودیم. اول مه امسال مهر یك دوره تاریخی معینی را بر خود داشت و آنهم شرایط امروز و جنگها و جدالهای امپریالیستی است كه اكنون در قالب جنگ در اوكرائین در جریان است. اكنون تقریبا پنجاه روز از شروع این جنگ میگذرد و در این مدت كل مدیای غرب روی این جنگ و تبلیغات وسیع ضد روسی و حتی ضد روس زبانان و ضد دولت روسیه تمركز كردند. در شرایطی كه این جنگ اگر چه روسیه با حمله به اوكراین ظاهرا شروع كرد اما ادامه جنگهای دیگری بود كه در كشورهای مختلف از افغانستان تا عراق، سوریه و لیبی و.. توسط دولتهای غربی، توسط ناتو و مشخصا و در راس آنها امریكا به بشریت تحمیل و پیش برده شد. ادامه این جنگ ها در اوكرائین با حمله دولتی كه در قطب غرب و ناتو نبود و در قطب مقابل آنها قرار داشت تا اكنون دامه داشته است.

حمله روسیه به اوكراین و ادامه این جنگ، اهداف طرفین آن و سرانجام تلاش روسیه از طرفی و ناتو و دولت زلنسكی و حامیانش از طرف دیگر، اقدامات دولتهای مختلف غربی به نام این جنگ، سیاست آنها و تبلیغات وسیع حول آن به مباحثاتی در میان نیروهای سیاسی دامن زده است و صف بندی های حول جنگ اوكراین شكل داده است كه نگاه به آن حائز اهمیت است.
درمورد جنگ در اوكراین و یا به زبانی تهاجم روسیه به اوكراین و دلایل آن، حزب ما و رفقای مختلفی از جریان ما تا اكنون و در مقاطع مختلف اظهار نظر كرده ایم. تكرار این مواضع و بررسی خود این جنگ موضوع این نوشته نیست. این نوشته اساسا نقد مواضع راست و پرو ناتویی و سوسیال شوینیستی حزب "كمونیست كارگری ایران" از زبان شخص اول این حزب یعنی حمید تقوایی است. در این نوشته تلاش میكنم موضع ضدكارگری و پرو ناتویی این حزب، ارزیابی دلبخواهی، انتخابی و بی پایه حمید تقوایی در خدمت سیاست پرو ناتویی این حزب، دفاع رسمی و علنی تقوایی از دولت دست راستی زلنسكی و فاشیستهای متشكل در گردان آزوف و حمایت از ارسال امكانات تسلیحاتی ناتو به این دولت و این نیروی شبه نظامی در قالب حمایت از "مردم" اوكراین و دفاع از جنگ این "مردم" را نشان دهم. و بعلاوه تلاش میكنم دفاع شرمگینانه تقوایی از یك طرف جنگ و اقدامات دولتهای غربی و توجیه اعمال آنها به نام "تاثیرات تهاجم روسیه" برملا كنم. بی شك در این این ماجرا خود جنگ و برخورد ماركسیستی به آن و مشی درست كارگری و كمونیستی در برخود به این پدیده در دل نقد توجیهات حمید تقوایی نیز بیان میشود.

بر اساس اخبار رسمی حاكمیت، تلفات فاجعه دردناك فروریختن برج متروپل آبادان تا سه شنبه ۱۰ خرداد به ۳۷ نفر رسیده است. بعد از گذشت ۹ روز از این فاجعه بزرگ هنوز پروسه آوار برداری ادامه دارد و مردم به كندی كار اعتراض دارند. هنوز هیچ كس نمیداند چند انسان بی جان دیگر زیر این آوار مانده است. مردم آزادیخواه از شهرهای مختلف برای كمك به مردم آبادان با امكانات اولیه ای كه داشته اند به محل آمده اند. تعدادی سگهای خود را همراه آورده تا به كمك آنها بتوانند زندگان زیر آوار را تشخیص و نجات دهند. در شرایطی كه بوی اجساد زیر آوار مانده با گذشت زمان همه جا را گرفته، حاكمیت برای سركوب مردمی كه به این جنایت اعتراض دارند با گسیل نیروهای ضد شورش عملا این شهر را به پادگانی تبدیل كرده است و همین حقیقت مردم را بیش از پیش عصبانی كرده است. این در شرایطی است كه مردم آزادیخواه چه در منطقه و چه در سراسر ایران هنوز در ماتم این فاجعه چشم به انتظار نجات دیگرانی هستند كه از سرنوشتشان خبری نیست.

۱۵ خرداد روز تولد منصور حكمت است و به این مناسبت هر ساله حزب ما طی یك هفته ( ۴ تا ۱۱ ژوئن) كه به عنوان هفته حكمت نامگذاری شده است، به شناساندن و معرفی حكمت و تئوری های او میپردازد.

منصور حكمت، تئوریسین، سیاستمدار، رهبر و نظریه پرداز، سازمانده و پراتیسین بزرگ كمونیست تاریخ معاصر ایران و جهان بود. جنبش كمونیستی طبقه كارگر، فعالین كمونیست در جامعه ایران و هر فعال سیاسی که بخواهد تاریخ تحولات جامعه ایران و جهان را از نگاه كمونیسم دوره ما بررسی كند و تشنه آشنایی با مباحث صاحب نظران مارکسیست و كمونیست بر سر اصلی ترین تحولات سیاسی در این تاریخ باشد، لازم است حكمت را بشناسد و مباحثات مهم و اساسی او بر سر این تحولات را بخواند. هر تاریخ نویس منصفی که بخواهد به این تاریخ بپردازد و در مورد آن تحقیق كند، لازم است بسیاری از مباحث اصلی حكمت در مورد مهمترین تحولات جهانی، مهمترین مسائل سیاسی جامعه ایران (از انقلاب ۱۳۵۷ تا مرگ حكمت در سال۱۳۸۱)، مهمترین پروبلماتیك های سیاسی جهان معاصر و مباحثات تئوریك او را نگاه كند و بررسی كند.