ترامپ انزوا طلب، کسی که قبل از انتخابات بر رابطه دوستانه با روسیه، پایان دادن به تخاصمات جنگی و تاکید بر درون گرایی و کاهش بودجه نظامی، خروج از ناتو و... انگشت میگذاشت، امروز دست به ماشه هر روز در گوشه ای از جهان، به کمک میدیای حقوق بگیر و سرسپرده، بهانه ای میتراشد و قدرت نظامی آمریکا و توان تخریب و جنایت خود را به رخ بشریت میکشد.

مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

کمونیست: سال٩٥ را پشت سر میگذاریم، سال گذشته را برای مردم ایران چگونه ارزیابی میکنید. سال برجام بود، یا سال ورزش زنان ایران، سال اسکار فیلم ایران- یا سال بیکاری و اعتراض و طغیان علیه بیکاری، محیط زیست، یا سال تخاصم با عربستان یا سال کورش کبیر؟ در یک نمای زود گذر سال گذشته برای اکثریت مردم ایران چگونه سالی بود؟

خالد حاج محمدی: در سال گذشته اتفاقات زیادی افتاد و به این اعتبار هر آدمی میتواند لیستی طولانی از اتفاقات مثبت و منفی را کنار هم بگذارد و سال گذشته را سال این اتفاقات بنامد. این شاید مقداری ساده کردن مسئله باشد، زیرا که خود اتفاقات به تنهایی نمیتواند بیان روندهایی واقعی تر و پایه ای تری باشند که این اتفاقات بروزات لحظاتی از آن است و به تنهایی چیزی به ما نمیگویند.

بیش از ٥ ماه از جنگ در موصل میگذرد، جنگی که ٦٨ دولت به رهبری آمریکا و زیر نام ائتلاف علیه داعش در آن شرکت دارند. جنگی که بر اساس ادعای صاحبانش صد هزار نیرو لجستک همراه با مدرن ترن اسلحه های کشتار جمعی در آن بکار گرفته شده است. بیش از ٥ ماه است یک و نیم میلیون نفر از مردم موصل زیر بمباران وسیع نیروهای ائتلاف، ارتش عراق، حشد الشعبی، نیروی پیشمرگ اقلیم و همزمان حضور آدمکشان داعش، در انتظار مرگ در محاصره اند. ورود خبرنگاران مستقل به این منطقه ممنوع است، خبرگزاری های رسمی از هر نوع آماری در مورد تلفات انسانی و جنایاتی که شده است خوداری میکنند تا بتوانند این بربریت و کشتار را به نام مبارزه با داعش به جهانیان بفروشند.

مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

کمونیست: این مصاحبه در اول اسفند ٩٥ و در دل اعتراضات مردم خوزستان انجام شده است. ما با توجه به نکات خوب این مصاحبه و اهمیت و کاربرد آن در اعتراضات آزادیخواهانه، علیرغم فروکش اعتراضات خوزستان، متن کتبی مصاحبه را در کمونیست درج کرده و توجه خوانندگان نشریه را به آن جلب میکنیم.

آسو فتوحی: سطح استاندارد زندگی مردم به لحاظ کمی و کیفی مثل هر مسئله ای دیگر ریشه در بنیان تضاد طبقه و لایه اجتماعی دارد که هر فرد در آن قرار میگیرد و به آن تعلق دارد. اما تمامی شهروندان یک کشور از یک سطح نسبی به لحاظ تامین جانی و امنیت و رفاه باید برخوردار باشند.
در عصر کنونی، هم تکنولوژی به حدی رشد کرده که اگر نتوان جلوی بلایای طبیعی و "آسمانی" را گرفت اما می توانند حداقل فجایع و عوارض آن را به حداقل رساند..

مردم آزادیخواه ایران!

از طرف حزب کمونیست کارگری- حکمتیست(خط رسمی) فرا رسیدن سال نو را به شما تبریک میگوئیم.

نوروز روز جشن و شادی و روز آرزوهای خوب و انسانی است. به این مناسبت برای همگی شما آرزوی لحظات شاد و شیرینی را داریم.

اما نوروز امسال هم مانند نوروزهای قبل برای بخش اعظم مردم در ایران روز کنار آمدن با فقر، تنگدستی، هراس از آینده ناروشنی که جمهوری اسلامی به ارمغان می آورد است. جمهوری اسلامی بخش اعظم مردم را از جشن نوروز و شادی شروع سال نو محروم کرده است.