درایت زیادی لازم نیست تا فهمید پیام دولت روحانی برای طبقه کارگر ایران چیست. جامعه ای که در آن کارگر متشکل از بدو تولد جمهوری اسلامی٬ با همه دولتهایی که به خود دیده است و برای همه شاخه های آن٬ از نوع بدخیم خمینی تا خوش خیم خاتمی٬ از جنبش سبز راه امید تا دولت "اعتدال" روحانی٬ یک پیام داشته اند٬ و آنهم اینکه جامعه ایران برای کارگر متحد دنیای ممنوعه است. بحث این نیست که تشکل مستقل کارگری شورا٬ سندیکا٬ اتحادیه و هر نوع نهاد کارگری ممنوع است٬ که همیشه ممنوع بوده اند. مسئله این است

انقلاب ٥٧ و شکست آن بدست ضد انقلاب اسلامی٬ تفاسیر مختلف از ماهیت این انقلاب و اهداف آن و از خود سوژه انقلاب را در میان نیروها و جریانات مختلف سیاسی دامن زده است. موضوع انقلاب ٥٧ ایران امروز یکی از جدل برانگیزترین مسائل سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. اکنون دیگر انقلاب و انقلابیگیری نه تنها واژه های سرراست و روشنی نیستند٬ بلکه مسخ شده ترین و نامفهومترین واژه در میان سیاسیون و خصوصا در میان انقلابیون پا به سن گذاشته ٥٧ شده اند. نسلی که به امید تحولی مثبت٬ به امید اتمام استبداد و به امید رفاه و آزادی پا به میدان گذاشت و در آن انقلاب شرکت کرد٬ و خود اولین قربانیان کشتار وسیع انقلابیون انقلاب ٥٧ توسط ضد انقلاب حاکم شد.

دلسوزان نظام همه عروج کرده اند٬ همگی دوره ای را در آرزو دارند که به قیمت بردگی مطلق طبقه کارگر٬ ایران بهشت سرمایه داران شود. همه با خواب ایرانی سر بر بالین میگذارند٬ که از فردا سرمایه های خارجی به این کشور سرازیر شده باشند٬ طبقه کارگر کاملا تسلیم شده و به بردگی بی اما و اگر خود قناعت کرده باشد. دولت آقای روحانی هرچه باشد امیدی را در دل کل بورژوازی ایران و برای چنین سرابی زنده کرده است. همه و همه از سرمایه داران کت و کلفت تا روشنفکران تحصیل کرده بورژوا و مواجب بگیران آنها بسیج شده اند. آقای مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، حرف دل این طیف را میزند و خود نیز از همین کانال کسب و کار میکند. آقای عمادی پیام بورژوازی جهانی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در ایران را به بورژوازی ایران و دولت آن میدهد.

به اتحادیه های کارگری، احزاب، نهادها و شخصیت های انسان دوست و مردم متمدن

اعدام در ایران سیر صعودی یافته است٬ از زمان انتخاب روحانی و روی کار آمدن دولت "اعتدال" او،  بیش از ٣٠٠ نفر اعدام شده اند. سالانه دهها زندانی تنها بدلیل عدم امکانات درمانی اولیه، جان خود را در زندانها از دست میدهند. هزاران نفر با احکام اعدام در پشت درهای زندان های ایران، در انتظار اند. همزمان هزاران زندانی سالیان سال در زندانهای جمهوری اسلامی بدلیل شرایط وحشیانه زندان٬ عدم امکانات اولیه زندگی٬ شکنجه های جسمی و روانی، و به خاطر فقدان امکانات درمانی اولیه٬ دچار انواع بیمارهای گوناگون شده و

متن سخنان خالد حاج محمدی در مراسم گرامیداشت یاد آزاد احمد٬ که توسط تشکیلات استکهلم حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان فراخوان داده شده بود.

به یاد آزاد احمد عزیز!
و با احترام به تلاشهای خستگی ناپذیر او برای تحقق یک دنیای بهتر

روز ٣٠ اکتبر باندهای جنایتکار و قاتل، آزاد احمد چهره محبوب و برجسته کمونیست را از ما گرفتند. با پخش خبر مرگ آزاد احمد صف وسیعی از انسانهای عدالتخواه و برابری طلب در سراسر عراق، از رانیه و اربیل تا کرکوک و بغداد و بصره، و همچنان طیفی از