در حاشیه تحصن كریم سیاحی از فولاد

روز بیست و ششم دیماه كریم سیاحی از چهره های خوشنام و یکی از نمایندگان و سخنگویان كارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل دفتر این مجموعه و در اعتراض به ممانعت از بازگشت به كار خود، متحصن شد. بعد از دو روز كریم سیاحی طی پیامی ویدئویی اعلام كرد به درخواست پدر و مادرش و به احترام به آنها موقتا به تحصن پایان میدهد. طبق گفته های این نماینده کارگری، مقامات فولاد به پدر و مادرش وعده داده اند كه به زودی امكان بازگشت به كار او را فراهم میكنند به شرطی كه كریم به تحصن خود پایان دهد. كریم سیاحی در این پیام اعلام كرده است، در صورت عدم بازگشت به كار باز هم برای دفاع از حقوق حقه خود دست به اعتراض میزند. لازم به ذكر است بسیاری از كارگران فولاد اهواز و كارگران هفت تپه به اشكال مختلف و از جمله با ارسال پیامهای خود از كریم سیاحی حمایت كرده اند.

صد روز است جهان شاهد یكی از خونبارترین جنایات تاریخ بشرعلیه مردم محروم فلسطین توسط اسرائیل با حمایت همه جانبه آمریكا و متحدین او است. صد روزی كه چند برابر ناكازاكی و هیروشیما، بمب بر سر دو نیم میلیون انسان در نوار غزه ریخته شده است. جنگی كه هدف خود را نابودی هر انسان فلسطینی، ویرانی هر سرپناهی، نابودی همه زیر ساختهای اقتصادی، امكانات بهداشتی، امكانات زیستی و هر جنبنده ای در این جغرافیا اعلام کرده بود. رهبران و مهندسین این نسل كشی در هئیت حاكمه اسرائیل بی محابا از نسل کشی مردم فلسطین گفتند و با حمایت متحدین خود، از دولت آمریكا و انگلستان تا آلمان و… آنرا عملی کردند. سیاستمداران و رهبران نادانی و سطحی ای که قدرت مردمی كه دیوار سالها فریب و سانسور و شستشوی مغزی میدیای غربی، را شکسته و رسما نه تنها به میلیتاریزم و جنگ و نسل كشی در فلسطین كه به فقر و بیحقوقی و گرانی در غرب نیز نه میگویند، را دستکم گرفتند. مردمی كه امروز پرچم نه گفتن به این فاشیسم و جنایت و عاملین آن و در راس آن آمریكا را بلند كرده و به ماشین آدمكشی آنها ایست دادند، مردمی كه مهر عدم مشروعیت بر "جهان آزاد" زدند و شکست سیاسی- ایدئولوژیک عمیقی را به آنان تحمیل کردند.

اعتصاب شكوهمند و متحد كارگران گروه ملی فولاد بعد از ۸ روز و با تحمیل بخشی از مطالبات خود به كارفرمایان و دولت، روز شنبه نهم دیماه ۱۴۰۲ (۳۰ دسامبر ۲۰۲۳) پایان یافت. اعتصاب اخیر كارگران ادامه بیش از چهل روز تلاش و تجمعات مختلف برای تامین مطالبات بر حق ۳ هزار كارگر این مركز بود. این اعتراضات سرانجام در روز ۲۳ بهمن و بعد از ممانعت از ورود ۲۱ نفر از كارگران به مجتمع فولاد و تصمیم به اخراج آنها از جانب مدیریت، بطور یكپارچه شروع شد.

خواست و مطالبات كارگران فولاد از جمله عبارت بودند از : اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده، بازگشت به كار كارگران اخراجی از جمله كریم سیاحی، قراردادی شدن كلیه كارگران "شفق راهیان اكسین"، همسان سازی دستمزدها برابر با حقوق فولاد اكسین، اخراج محمدی مدیر عامل گروه، خلع مالکیت از بانک ملی و...

گروه اسلامی "جیش العدل" روز شنبه ۲۵ آذر( ۱۶ دسامبر) به یكی از پاسگاههای مرزی در راسك حمله كرد. طبق اخبار منتشر شده در این ماجرا یازده مامور انتظامی كشته و تعدادی زخمی شدند. گفته میشود دو نفر از نیروهای "جیش العدل" نیز كشته شده و یك نفر هم توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده است.
بعد از این ماجرا به روال همیشه تبلیغات جمهوری اسلامی با ادعای مبارزه با ترور و تروریسم، پخش سموم ناسیونالیستی و ملی گرایانه، تقدس مرزهای ایران و مرزداری و حمله به "مرزبانان كشور" هم از طرف حاكمیت و هم از جناب طیفی از ناسیونالیستها دو آتشه ایرانی راه افتاده است. جمهوری اسلامی به این بهانه نیروهای نظامی به منطقه سرازیر و محل كار و زندگی مردم را میلیتاریزه كرده است. همزمان بازار جوخه های اعدام به نام مبارزه با "تروریسم" و "دفاع از مملكت و مرز و بومهای آن" راه انداخته و دستگیری مردم در منطقه و فضای ترس و رعب را گسترش داده است.

موجی از اعتصابات كارگری در معادن افریقای جنوبی راه افتاده است. بر اساس اخبار منتشر شده ۲۲۰۰ كارگر معدن پلاتینیوم در شمال غربی آفریقای جنوبی روز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲(۱۸ دسامبر) دست به اعتصاب زدند و استخراج در معدن را متوقف كردند. كارگران معدن در داخل تونلها اعتصاب كرده اند. مطالبه كارگران اعتصابی برسمیت شناختن اتحادیه كارگران معدن و ساختمانی است، چیزی كه مالكان معدن در مقابل آن مقاومت میكنند و حاضر به برسمیت شناختن تشكل كارگران نیستند.
بر اساس اخبار منتشر شده ۵۶۲ كارگر این معدن دو ماه قبل نیز به مدت سه روز با خواست به رسمیت شناختن اتحادیه اعتصاب كردند. در فاصله دو اعتصاب در ماه نوامبر با سقوط یك "بالابر" معدن ۱۱ معدنچی جان باخته و ۷۵ نفر زخمی میشوند. این ماجرا و ناامنی در معادن افریقای جنوبی كه هر سال جان تعداد زیادی از كارگران را میگیرد همراه با پافشاری كارفرمایان و برسمیت نشناختن حق كارگران در داشتن تشكل و تهدید به اخراج كارگران اعتصابی، خشم كارگران معدن را افزایش و با اعتصاب وسیع خود كل معدن را خوابانده اند.