١٦ آذر به پایان رسید. امسال جمهوری اسلامی برای قرق کردن دانشگاه سنگ تمام گذاشت. قرار بود امسال دانشگاه کاملا در دست آنها و محل سخنرانی رئیس دولت٬ مجلس نشینان و شخصیتهای رنگارنگ آنها باشد. قرار بود به کل جامعه نشان دهند که امید نسل جوان به دولت و مجلس و پروژه های آنها است. قرار بود دانشگاه و ١٦ آذر مناسبتی برای تحمیق نسل جوان و امکانی برای وداع با گذشته شان و آشتی با جمهوری اسلامی و دولت اعتدالش باشد . قرار بود فضای دانشگاه در ١٦ آذر با گسیل سران جمهوری اسلامی به امکانی برای گرم کردن بازار انتخاباتی و حاشیه ای کردن و خفه کردن عدالتخواهی باشد.

جمعه ١٣ نوامبر مردم فرانسه شاهد جنایات هولناک جریانات آدم کش اسلامی در پاریس بودند که قلب بشریت متمدن در جهان را به درد آورد. ترور وحشیانه ای که تا کنون موجب مرگ ١٣٢ نفر و زخمی شدن حدود ٢٠٠ نفر از مردم بیگناه این شهر شده است. این توحش که داعش مسئولیت آنرا به عهده گرفته است٬ جنایتی هولناکی است که باید آنرا به پرونده قطور و پر از توحش باندهای تروریست اسلامی نوشت.
در اینکه گروههای تروریست اسلامی در خاورمیانه و افریقا و امروز در شهرهای بزرگ اروپا و...٬ کارشان جنایات و خونخواهی است و مخیل هر نوع تمدن در جهان اند، تردیدی

نینا: اخیرا نشست دفتر کردستان حزب برگزار شده است. بر اساس اطلاعیه پایانی این نشست٬ یکی از مباحثات این اجلاس وضعیت سیاسی کردستان، رابطه مردم و جمهوری اسلامی و همینطورموقعیت نیروهای سیاسی اپوزیسیون بوده است. تا جائیکه به رابطه مردم و جمهوری اسلامی برمیگردد ارزیابی شما چیست؟ سفر اخیر روحانی به کردستان و استقبال ظاهرا گرم از او کجای ارزیابی شما قرار میگیرد؟
خالد حاج محمدی: اوضاع کردستان ایران به درجه زیادی تابعی از اوضاع عمومی ایران است. با این تفاوت که به دلایل مختلف از جمله وجود مسئله کرد در این منطقه و همزمان

موج جنگ زدگان٬ موج وسیع آوارگان از خاورمیانه٬ خصوصا آوارگان سوریه٬ دروازه های بسته اروپا "متمدن"را به لرزه در آورد و بخشی کوچک از آنها را در خود جای داد. رسیدن دهها هزار انسان خانه بدوش به کشورهای اروپایی٬ کسانی که چندین سال است زیر سایه جنگ شوم سوریه خانه و کاشانه خود را از دست داده اند و در این چند سال هیچ کورسویی از امید به زنده ماندن و خاتمه سایه سیاه توحش جنگ و تباهی را در چشم انداز نداشتند٬ بشریت متمدن را در کشورهای غربی تکانی داد و موجی از همدردی و همبستگی و احساس انسانی را در آنها زنده کرد و به حرکت در آورد. مردم اروپا در بخش زیادی از این کشورها نه تنها از این محنت دیدگان و فراریان از جنگ استقبال کردن که با

پروژه توافقات غرب و جمهوری اسلامی ظاهرا قدم به قدم و بر اساس آنچه دو طرف تعیین کرده اند پیش میرود. در این میان تلاش مخالفان این توافق هم در آمریکا و هم در ایران٬ با هر سیری که طی کرد٬ نهایتا ناکام ماند. امروز قدمهای عملی از جانب طرفین برای اجرای این توافقات در جریان است. نامه صبح روز چهارشنبه ٢١ اکتبر خامنه ای به روحانی در مورد این ماجرا که به قول خامنه ای "از مجرای قانونی جمهوری اسلامی گذشته است"٬ علیرغم برشمردن توصیه ها و تاکیدات او در پروسه اجرای آن٬ در حقیقت اعلام پایان بحث و کمڀین مخالفین برجام و پایان مهلت بررسی و نقد و اعتراض به آن است. خامنه ای در این نامه ضمن گرفتن پز ضد آمریکایی تلاش کرده است ڀیروان خود، منتقدین برجام، را