خالد حاج محمدی: دوشنبه سوم اسفند ماه منصور اسانلو در زندان گوهردشت مورد حمله یکی از اوباشان جمهوری اسلامی قرارگرفت که با هوشیاری خود و کمک سایر زندانیان جان سالم بدر میبرد.
هویت فرد جانی سر سوزنی در این ماجرا تغییر نمیدهد که مسئول جان منصور اسالو سران جمهوری اسلامی هستند. همانهائی که برای او پرونده ساختند و دستور دستگیری و ربودن او، دستور حمله با چاقو در مقابل سندیکا به او را صادر کردند. آنهائی که کارگران شرکت واحد و هفت تپه و

خالد حاج محمدی : طرح یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد در دستورگذاشته شد، در تاریخ ١٩ مهر ماه به تصویب مجلس اسلامی رسید. اجرای کلیه مفاد طرح یارانه ها قرار است طی برنامه ای ٥ ساله به سرانجام برسد. کاربست عملی این طرح از فروردین ١٣٨٩ شروع خواهد شد.
اولین باز تاب تصویب طرح بالا رفتن آنی قیمت کالاهائی از جمله نان واقلامی از مواد پایه دربازارهای ایران بوده است.لازم به ذکر است که حذف سوبسیدها که امروز تحت عنوان ”هدفمند کردن یارانه ها“ در دستور دولت قرارگرفته است، پروژه قدیمی جمهوری اسلامی است که از دوران

در حاشیه شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"

یکی از شعارهای جنبش سبز در این دوره " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" است که به یکی از افتخارات بخشی از ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شده است. این شعار که در بالای بسیاری از سایتهای جریانات ناسیونالیستی رنگ آمیزی و برجسته شده است و در اهمیت آن اطلاعیه میدهند وسخن سرائی میکند، یک فاشیسم به تمام معنا را نمایندگی میکند. این شعار تعفن ناسیونالیسم شرقی ایرانی٬ ناسیونالیسم ضد عرب و گند دماغ ایرانی

خالد حاج محمدی: طبق اخبار خبرگزاری ایلنا ١٧٠٠ نفر از کارگران واگن پارس اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه دست به اعتصاب غذا زده اند. این اعتراض نهمین اعتراض کارگران در ٦ ماه گذشته است. کارگران اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مسئولین به خواستهای آنها جاده ورودی به اراک را مسدود خواهند کرد. طبق همین خبر کارگران بازنشسته  مجبورند از جیب خود وجه بیمه اجتماعی را برای برخورداری از حقوق بازنشستگی پرداخت کنند.

در حاشیه حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه
خالد حاج محمدی : در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد٬ در محکومیت حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه چنین آمده است: " در راستای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ١٣٨٦ که به دلیل عدم پرداخت حقوق و رسیدن به پایه ای ترین حقوق صنفی کارگران(ایجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادی از کارگران دستگیر شدند که بعد از بازجویی های مکرر با قرار وثیقه، تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسیدگی