٢٨ روز از اعتصاب کارگران نورد صفا در ساوه میگذرد و هنوز هیچ چشم انداز روشنی از آینده این اعتصاب بر حق کارگری نیست. کارگران نورد صفا علیرغم تهدیدهای مختلف کارفرما و حامیانش٬ به شیوه های مختلف تلاش کرده اند مدیریت این مرکز را متقاعد کنند تا حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و... آنها را بپردازد و اما نه کار فرما و نه مقامات دولتی هیچ اقدامی در جهت جواب به مطالبات آنها انجام نداده اند. طبق اخبار سایت ایلنا مذاکرات امروز کارگران با مقامات ارشد این مرکز و مقامات محلی به نتیجه ای نرسید. طبق این خبر با شروع مذاکره دو تن از نمایندگان کارگران توسط مامورین اطلاعات دستگیر و از کارخانه خارج میشوند. کارگران در واکنش به این اقدام جلسه را ترک و ادامه مذاکره را منوط به

مقدمه:
ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له٬ در فروردین ماه ٬٩٤ سمیناری در مورد چگونگی تشکیل حزب کمونیست ایران برای دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه سلیمانیه در کردستان عراق داشته است. آنچه مورد بحث نوشته من است پرداختن به سخنان علیزاده در این سمینار و حقایقی در مورد تشکیل حزب کمونیست ایران است که دبیر اول کومه له بر خلاف اسناد موجود آن تاریخ٬ به میل خود و به دور از هر نوع موازین ساده تاریخ نگاری و تعهد به حقیقت و امانتداری٬ آنهم در یک محیط آکادمیک و تحت نام علم، داستانی خود ساخته را

سوال: گره زدن اول مه به مبارزات سایر بخشهای جامعه مانند دانشجویان٬ معلمان٬ بازنشستگان٬ زنان ... چقدر میتواند این روز را و صف اعتراض کارگری در اول مه را تقویت کند؟ آیا تبدیل اول مه به مناسبتی برای یکی کردن این مبارزات گامی در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهان در جامعه نیست؟ مهمترین مسائلی که فعالین و رهبران کارگری به این مناسبت امسال باید در نظر داشته باشند چه است؟
خالد حاج محمدي: بنظرم آرزوی هر کمونیست و کارگری باید باشد که بخشهای مختلف جامعه که خود را با طبقه کارگر به هر دلیل هم سرنوشت حس میکنند روز اول مه در صف

خبرگزاری ایلنا گزارش محکومیت کارگران چادرملو را منتشر کرده است. طبق این گزارش ٥ نفر از ٣٠ کارگر محاکمه شده به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق به وسیله ی جلوگیری از کار کارگران" به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. لازم به ذکراست که بر اساس این گزارش ٢٥ نفر بعدی تبرئه شده اند. طبق این خبر "تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ٦ اتهام وارده تبرئه شده اند".
بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو در خصوص دلیل محاکمه کارگران به ایلنا چنین میگوید: "دلایلی که این پنج نفر مجرم شناخته شده اند این است که

مصاحبه با خالد حاج محمدی
کمونیست: شما در دو شماره (١٩٠ و ١٩٢) کمونیست در مورد تشکل سراسری کارگری اظهار نظر کرده و علاوه بر مسائل مختلف در مورد تشکلیابی کارگری٬ مبارزات جاری کارگری٬ همزمان در نقد سایر گرایشات نوشته اید. الگوی اثباتی شما در مورد تشکل کارگری چی است؟
خالد حاج محمدی: الگوی ما برای تشکل یابی کارگری جنبش شورایی بر پایه مجامع عمومی کارگری به عنوان شکل پایه و نطفه اولیه جنبش شورایی است.