روز دهم اسفند ٩٣ جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران٬ را در شعبه ١٥دادگاه انقلاب محاکمه و به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" به سه سال و ٦ ماه حبس و مقادیری جریمه نقدی محکوم کردند. یک روز بعد از این ماجرا جعفر عظیم زاده یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد به جرایمی مشابه چون تبلیغ علیه امنیت ملی٬ اخلال در نظم و آسایش عمومی و... در همین دادگاه محاکمه کرده اند و به زودی حکم دادگاه در مورد او نیز ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است که جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا با خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی در بهار ٩٣ از جانب دولت جمهوری

مقدمه: نوشته زیر در فوره ٢٠١٤ به مناسبت سالگرد انقلاب ٥٧ نوشته شده است. نکات و مباحثی که در این نوشته آمده است٬ هنوز هم جوابی به مباحثی است که امروز نیز در مورد انقلاب ٥٧ و انقلابیگری کارگری گفته میشود و به همین دلیل آنرا در این شماره کمونیست آورده ایم و خواندن آنرا به خوانندگان کمونیست توصیه میکنیم.
انقلاب ٥٧ و شکست آن بدست ضد انقلاب اسلامی٬ تفاسیر مختلف از ماهیت این انقلاب و اهداف آن و از خود سوژه انقلاب را در میان نیروها و جریانات مختلف سیاسی دامن زده است. موضوع انقلاب ٥٧ ایران امروز یکی از جدل برانگیزترین مسائل سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. اکنون دیگر انقلاب و انقلابیگیری نه تنها واژه های سرراست و روشنی

کمونیست: اواسط دسامبر ٢٠١٤ کمپینی از طرف تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، علیه سیاست و عملکرد ترکیه و بند و بست و کمک به داعش و در دفاع از کوبانی اعلام شد. سوال این است مبرمیت این ماجرا چه بود و اقدامات تا کنونی شما و کار کمپین به کجا رسیده است.
خالد حاج محمدی: ابتدا به اطلاع برسانم که ما کمپین خود را در دوره ویژه ای اعلام کردیم٬ کوبانی در خطر سقوط بود و در محاصره کامل دولت ترکیه و همزمان داعش. سقوط کوبانی نه تنها بدلیل خطر نظامی حمله داعش٬ بلکه و در وهله اول خطر سقوط بدلیل محاصر اقتصادی کامل کردستان سوریه و در راس آن کانتون کوبانی توسط ترکیه و کمبود آب

 مباحثات دوره اخیر در مورد تشکل سراسری کارگری همراه خود سر بحثهایی را باز کرده است. مستقل از اینکه دوستانی که بر ضرورت تشکل سراسری کارگری و یا تلاش برای تشکیل آن اصرار دارند چه مسیری را خواهند رفت و به چه میرسند٬ جواب به این سوالات برای هر کمونیستی مهم است. من در مصاحبه ای با کمونیست ماهانه شماره ١٩٠ زیر عنوان "تشکل سراسری کارگری" به مسائلی اشاره کرده ام٬ از جمله اینکه تشکل توده ای طبقه کارگر تشکل محیط کار و زیست است٬ هیچ تشکل توده ای طبقه کارگر را نمیتوان در خلا تشکیل داد٬ تشکیل تشکلهای توده ای طبقه کارگر امر خود کارگران و ظرف اتحاد آنها در محیط کار و زیست شان است. همزمان اشاره کرده ام که نفس طرح این

مدتی است بحث حداقل دستمزد در سال آتی رسما توسط دولت و رسانه ها و مقامات مختلف جمهوری اسلامی با سروصدای نسبتا زیادی راه افتاده است. بار دیگر وزیر کار جلو افتاده و با تکرار ادعاهای هر ساله این ارگان در دولتهای مختلف و در قالبهای فریبکارانه٬ تلاش میکند به طبقه کارگر بقبولاند که توقع "زیادی" نباید داشته باشد. همزمان خانه کارگر و مقامات "کارگری" جمهوری اسلامی و تشکلهای دولتی همراه با صدها محقق و اقتصاد دان و تحصیل کرده را با آمار و ارقام به جلو صحنه رانده اند تا به جامعه اعلام کنند دستمزد کارگر چه میتواند و چه نمیتواند باشد. تلاش همه با هر تفاوت و اختلافی که با جناب وزیر داشته یا نداشته باشند یک چیز است و آن تلاش برای وادار کردن طبقه کارگر به