خالد حاج محمدی : طرح یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد در دستورگذاشته شد، در تاریخ ١٩ مهر ماه به تصویب مجلس اسلامی رسید. اجرای کلیه مفاد طرح یارانه ها قرار است طی برنامه ای ٥ ساله به سرانجام برسد. کاربست عملی این طرح از فروردین ١٣٨٩ شروع خواهد شد.
اولین باز تاب تصویب طرح بالا رفتن آنی قیمت کالاهائی از جمله نان واقلامی از مواد پایه دربازارهای ایران بوده است.لازم به ذکر است که حذف سوبسیدها که امروز تحت عنوان ”هدفمند کردن یارانه ها“ در دستور دولت قرارگرفته است، پروژه قدیمی جمهوری اسلامی است که از دوران

در حاشیه شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"

یکی از شعارهای جنبش سبز در این دوره " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" است که به یکی از افتخارات بخشی از ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شده است. این شعار که در بالای بسیاری از سایتهای جریانات ناسیونالیستی رنگ آمیزی و برجسته شده است و در اهمیت آن اطلاعیه میدهند وسخن سرائی میکند، یک فاشیسم به تمام معنا را نمایندگی میکند. این شعار تعفن ناسیونالیسم شرقی ایرانی٬ ناسیونالیسم ضد عرب و گند دماغ ایرانی

خالد حاج محمدی: طبق اخبار خبرگزاری ایلنا ١٧٠٠ نفر از کارگران واگن پارس اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه دست به اعتصاب غذا زده اند. این اعتراض نهمین اعتراض کارگران در ٦ ماه گذشته است. کارگران اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مسئولین به خواستهای آنها جاده ورودی به اراک را مسدود خواهند کرد. طبق همین خبر کارگران بازنشسته  مجبورند از جیب خود وجه بیمه اجتماعی را برای برخورداری از حقوق بازنشستگی پرداخت کنند.

در حاشیه حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه
خالد حاج محمدی : در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد٬ در محکومیت حکم زندان به کارگران نیشکر هفت تپه چنین آمده است: " در راستای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ١٣٨٦ که به دلیل عدم پرداخت حقوق و رسیدن به پایه ای ترین حقوق صنفی کارگران(ایجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادی از کارگران دستگیر شدند که بعد از بازجویی های مکرر با قرار وثیقه، تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسیدگی

خالد حاج محمدی : اولین شماره کمونیست هفتگی را پیش رو دارید. تا کنون نشریه پرتو به عنوان ارگان رسمی حزب حکمتیست هفتگی منتشر میشد و اکنون کمونیست هفتگی جای آن را میگیرد.
کمونیست هفتگی بیان صدای اعتراض کارگر و کمونیست به مناسبات نابرابر و ظالمانه حاکم است. کمونیست تلاش میکند با بیان حقایق جامعه و اتفاقات و مسائل و سیاست در آن از زاویه کارگر کمونیست٬ پرده از روی باورها٬ توهمات و خرافات حاکم بر ذهن اکثریت مردم که توسط طبقات دارا به