پارلمان اسرائیل(کنست) روز چهارشنبه ١٨ ژوئیه ٢٠١٨ (٢٧ تیر ١٣٩٧) قانونی نژاد پرستانه را تصویب کرد که بر اساس آن اسرائیل به عنوان کشوری متعلق به یهودیان (دولت ملی خلق یهود) رسمیت داده شد. بر اساس این قانون که با ٦٢ رای موافق در مقابل ٥٥ رای مخالف تصویب شده است، دولت اسرائیل تنها نماینده یهودیان ساکن در اسرائیل است و عملا اعلام شده است که دولت منافع یهودیان را بر منافع غیر یهودیان ترجیح میدهد. در این قانون بر جایگاه اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل تاکید شده است و عملا و رسما به ادامه ساختن شهرکهای یهودی نشین، بعنوان دفاع از منافع "ملت یهود"، رسمیت داده شده است. طبق این قانون زبان عبری تنها زبان رسمی اسرائیل خواهد بود و زبان عربی از رده زبانهای اداری در اسرائیل خارج خواهد شد. طبق اخبار منتشره در نسخه اولیه این مصوبه چنین آمده است که "بخشها وحوزه های شهری میتوانستند ساکنین یک منطقه را به دلیل مذهب یا ملیت آنها از منطقه ای بیرون کنند." این قانون در خود صحنه پارلمان اسرائیل به جدلی طولانی و تند شکل داد تا جایی که تعدادی از نمایندگان به حق قانون فوق را راسیستی و نژاد پرستانه اسم گذاشتند و در اعتراض آنرا پاره کردند.

تصویب چنین قانونی تعرض به ابتدایی ترین حقوق شهروندان اسرائیل و قانونی و رسمی شدن آپارتاید قومی و مذهبی در آن جامعه است. این اقدام پارلمان اسرائیل تعرض راست ترین و منفور ترین جناح در دولت و پارلمان اسرائیل نه تنها علیه حقوق مردم منتصب به عرب و یا غیر یهودیان، که علیه همه شهروندان خود اسرائیل است. بر اساس این قانون دست دولت دست راستی نتانیاهو و همراهانش در تعرض و توحش بیشتر علیه مردم فسلطین و محروم کردن آنها از ابتدایی ترین حقوق شهروندی و بعلاوه دامن زدن به یک آپارتاید قومی و مذهبی بازتر خواهد شد، امری که مغایر با تمام نرمهای تا امروز جوامع بشری و حقوق برسمیت شناخته بین المللی است. تعرضی که علیرغم اعتراض وسیع شهروندان در اسرائیل مشروعیت خود را از "دمکراسی پارلمانی" میگیرد.

با این وصف تا کنون شاهد هیچ مقابله و اعتراض جدی در میان جامعه جهانی و کشورهای غربی جز غرولندهای پارلمان اروپا و"اظهار نگرانی های" توخالی از تصویب چنین قانونی، نیستیم. سکوت دول غربی و رسانه های بزرگ جهان در مقابل نهادینه کردن و رسمیت دادن به قوم پرستی و آپارتاید مذهبی در اسرائیل بار دیگر عمق ریاکاری این دولتها و فرمال و بی خاصیتی پرچمهایی که به نام حقوق بشر و دمکراسی و دفاع آنها از حقوق مردم فلسطین بلند کرده اند را به نمایش میگذارد.

بی شک تعرض دولت دست راستی اسرائیل به ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم در اسرائیل ضمن اینکه مایه نفرت عمیق مردم متمدن هم در اسرائیل و فلسطین، و هم در سراسر جهان است، همزمان دامنه نفاق قومی و مذهبی را در میان مردم افزایش میدهد و حل مشکل فلسطین را که حدود ٧٠ سال است به یکی ازکانونهای بحرانی خونبار در خاومیانه تبدیل شده است را بیش از بیش تیره و تار میکند. این ماجرا بر متن تحولات این دوره و عروج جریانات اولترا راست در راس دولتهای بزرگ جهان در خود غرب، زمینه تعرضات بیشتر دولت نژاد پرست اسرائیل را افزایش میدهد. این واقعیت درعین حال زمینه گسترش و تعمیق بحران های سیاسی در خود اسرائیل را فراهم میکند.

زمینه های این تعرض و شرایطی که امکان چنین گستاخی ای را به پارلمان اسرائیل داده است، رشد افراطی گری راست در کل جهان و مشخصا در خود غرب به عنوان حامی اصلی دولت قوم پرست اسرائیل در کل تاریخ است.

آنچه امروز در اسرائیل میبینیم عوارض جدالهای جدی تر در میان دول بزرگ جهان برای بازتعریف کردن دامنه اقتدار و سهم هر کدام از آنها در دنیای چند قطبی است. دنیایی که بیش از هر دوره دیگر تعادل آن به هم خورده و ارتعاش جنگ دول بزرگ جهان با هم و برای سهم خواهی بیشتر به صورت کوهی از تعفن به صورت بشریت پرتاب میشود. وضع خاورمیانه ویران شده و سازمان دادن دهها و صدها گروه جنایتکار جنگی توسط همین دولتها و در راس همه دولت آمریکا به رهبری ترامپ کانگستر شش لول بند و اسلحه فروش مولتی میلیاردر آمریکایی، تنها بخشی از این حقیقت است. امروز و از لابلای جنگهای سیاسی و اقتصادی دولتهای امپریالیستی که قربانیان اصلی آنرا مردم محروم جهان تامین میکنند، چهره واقعی "تمدن و انسان دوستی و طرفداری از حقوق بشر"، "دنیای متمدن" و مشتی دولت مرتجع را در دل ویرانی و کشتارهای جمعی و موج دهها میلونی مردم بی خانمان و آواره را خواهیم دید.

شروع موج تعرض دولت نژاد پرست اسرائیل قبل از مصوبه پارلمان این کشور زمانی اوج گرفت که کانگستر حاکم بر آمریکا و مردی که دنبال جبران شکست دنیای یک قطبی و ریزش وسیع پایه های ناتو و حاکمیت بلامناضع آمریکا است، خود دستور "فرمودند" کنسولگری کشورش در اورشیلیم دایر شود. او با این اقدام دولت دست راستی و قومی اسرائیل را در ادامه تعرضات و توحش خود علیه مردم محروم فسلطین جری تر کرد.

این اوضاع چه در غرب و میان متحدین اسرائیل و چه در خود اسرائیل و در دولت قوم پرست نتانیاهو، نه نشانه قدرت و توان بلامنازع آنها، بلکه نشانه بن بست و تلاش برای کسب مجدد جایگاهی والاتر در جهان ما است. تعرض دولت نژاد پرست اسرائیل مستقل از تعفن بی انتهای آن، تلاشی برای زنده ماندن و ادامه حیات با اتکا به راست ترین و متوحش ترین سیاستهای تاریخ بشر است.

این تعرض باید جواب بگیرد. پس زدن تعرض نژادپرستانه اسرائیل و افسار کردن ترامپ و تیم همراه او به عنوان حامیان دولت نتانیاهو، تنها و تنها توسط طبقه کارگر و مردم متمدن اسرائیل و فلسطین و مردم متمدن جهان، ممکن است. فقط با به میدان آمدن طبقه کارگر و جنبش سکولار و چپ در اسراییل، جنبش همبستگی عرب زبان و عبری زبان، و قد علم کردن آن در مقابل راست افراطی، و دمیدن در سوت دیگر بس است میتوان نتانیاهو و دولت قوم پرست و اولترا راست او را افسار کرد. هر نوع امید بستن به دخالت دولتهای بزرگ جهان و پارلمان اروپا و انواع مراکز حقوق بشری و دمکراسی خواهی مدعی آنها، آب در هاون کوبیدن است.

 

٢١ ژوئیه ٢٠١٨