مردم آزادیخواه ایران!

کارگران، زنان، جوانان!

از طرف حزب حکمتیست(خط رسمی) فرا رسیدن سال نو را به همگی شما تبریک میگویم. نوروز و سال نو مناسبتی است برای شادی و جشن و تازه کردن دیدارها و جمع شدن دور هم، باهم بودن و شریک شدن لحظاتی پر از احساس و شادی با هم.

سالی که گذشت برای همه ما، برای اکثریت بزرگی از مردم ایران، سالی سخت بود. سال گذشته سال جنگهای ارتجاعی در منطقه، سال فقر و بیکاری و ادامه بی حقوقی در ایران و همزمان سال جدال و مبارزه مردم آزادیخواه ایران با ارتجاع حاکم بود.

سال ٩٧ را در شرایطی شروع میکنیم..

که شورش استثمارشدگان و محرومین، اعتراضات هر روزه کارگران، اعتراضات حق طلبانه زنان ، کل حاکمین و مدافعان شان را به هراس انداخت. اعتراضات دیماه امیدواری و خوشبینی به پیروزی را در میان دهها میلیون انسان زنده کرده و نسیم حق طلبی و آزادیخواهی را با دستان متحد ما به هر خانه ای برده است.

امیدوارم سال آتی سال پیروزی جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی ما علیه جمهوری اسلامی و کل ارتجاع باشد.

بار دیگر نوروز و سال نو را به همگی شما تبریک میگویم و شادی، تندرستی و موفقیت را برایتان آرزو میکنم.


خالد حاج محمدی
از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

٢٨ اسفند ١٣٩٦- ١٩ مارس ٢٠١٨