مردم آزادیخواه ایران!

از طرف حزب کمونیست کارگری- حکمتیست(خط رسمی) فرا رسیدن سال نو را به شما تبریک میگوئیم.

نوروز روز جشن و شادی و روز آرزوهای خوب و انسانی است. به این مناسبت برای همگی شما آرزوی لحظات شاد و شیرینی را داریم.

اما نوروز امسال هم مانند نوروزهای قبل برای بخش اعظم مردم در ایران روز کنار آمدن با فقر، تنگدستی، هراس از آینده ناروشنی که جمهوری اسلامی به ارمغان می آورد است. جمهوری اسلامی بخش اعظم مردم را از جشن نوروز و شادی شروع سال نو محروم کرده است.

اما محرومیت، بی حقوقی، نا امنی و استبداد و خفقان، سرنوشت محتوم ما نیست. ما میتوانیم و زندگی انسانی و دنیایی انسانی تر، آزاد و مرفه را برای خود و فرزندانمان و برای نسلهای آینده بنا سازیم. امیدواریم سال آتی سال کسب موفقیتها و دستاوردهای بزرگ برای همه شما باشد.

برای همه شما روزهای شاد و تندرستی آرزو میکنم.

نوروزتان شاد و هر روزتان نوروز باد

از طرف حزب کمونیست کارگری- حکمتیست(خط رسمی)

خالد حاج محمدی

۲۸ اسفند ١٣٩٥