"از حکمتیست می پرسند"
حکمتیست: حزب حکمتیست اخیرا در اطلاعیه ای تحت عنوان "آزادسازی موصل یا جنایت علیه بشریت" حمله نظامی آمریکا و موئتلفین اش به موصل را جنایت عليه بشریت نام گذاشته است. این در شرایطی است که دولتهاي غربی و میدیای رسمی آنها حمله به موصل را مقابله با داعش و آزادی مردم معرفی مکنند. آمریکا و متحدین اش میگویند با گرفتن موصل موقعیت داعش تضعیف و یکی از مراکز مهم از دست آنها خارج میشود. آیا حقایقی در این مدعا نیست؟
خالد حاج محمدي: اگر موصل از دست داعش خارج شود قطعا این جریان یکی از مراکز مهم خود را از دست میدهد و حداقل در کوتاه مدت داعش در شکل کنوني آن تضعيف میشود. میگویم در شکل کنوني به این دلیل که معلوم نیست چند گروه و جریان باند سیاهی دیگر مثل داعش به نام این مذهب و آن قوم و ملت عروج خواهند کرد و به جان نه تنها مردم موصل بلکه مردم عراق و منطقه خواهند افتاد. به این اعتبار

گرفتن موصل در شکل کنونی و با نیروهایی که پشت این ماجرا هستند و با اهدافی که دنبال میکنند به معنای نجات مردم موصل از جهنمی که به آنها تحمیل کرده اند نیست. موصل را قطعا خواهند گرفت و اما مردم موصل سرنوشت به مراتب بدتری از آنچه امروز داعش و متحدان داعش به آنها تحمیل کرده اند پیدا خواهند کرد. برای توضیح این مسئله و چرایی موضع حزب حکمتیست لازم است کمی بیشتر به واقعیتی که پشت ادعای "آزادی" موصل از جانب ناتو و دولتهای مرتجع منطقه و مدافعان آنها خوابیده است نگاه کنیم.
توجه کنید که تمام دولتهای مرتجع منطقه به نام مبارزه با تروریسم داعش در حمله به موصل دخیلند. آمریکا، عربستان، ترکیه، ایران، عراق و انواع جريانات قومی و مذهبی از حشدالشعبی تا بارزانی و دولت اقلیم و ... در این حمله دخالت دارند. به این اعتبار تمام سران تروریسم در کل منطقه خاورمیانه و عاملین ویرانی کل منطقه امروز به نام مبارزه با داعش و با سرمایه گذاری بر نفرت عمومی مردم منطقه و جهان از داعش در حمله به موصل مستقیم و غير مستقیم شراکت دارند. مستقل از اینکه آنها همگی در جنایاتی که به مردم سوریه و کل خاورمانه تحمیل شد، در ویرانی و خانه خرابی و کشتار وسیع و نابودی چند کشور شرکت داشته اند، مستقل از اینکه داعش ارمغان خود ناتو و دولت امريکا و هم پیمانان آن بوده است، ترکیه و عربستان و قطر و... تا همين اواخر هم داعش را از هر نظر حمایت کرده اند.
بعلاوه یک سال است این دولتها و در راس آنها آمریکا در حال نقشه ریختن برای حمله به موصل هستند و همه امکانات کشتار جمعی و آخرین اسلحه های مدرن را برای این جنگ به منطقه آورده اند. و یک سال است به کمک مدیای نوکر و کرایه ای خود به نام دفاع از مردم موصل و مقابله با داعش گوش جهانیان را کر و چشم بصیرت را از آنها گرفته اند. یک سال است مردم موصل علاوه بر داعش توسط این دولتها در محاصره هستند و در حال حاضر به قول خود میدیای غربی یک و نیم میلیون انسان در موصل زندگی میکنند. مردم موصل نه تنها در خود موصل زیر فشار داعش هستند که فراریان از دست داعش هم توسط همین نیروها از حشد الشعبی تا بقیه به نام سنی مذهب، به نام عرب، به اتهام مدافع صدام و داعش کشته میشوند، تحقیر و بی حرمتی به آنها میشود و... بعلاوه در کل این مدت امکانات اولیه ای برای نجات مردم موصل از کانالی امن، برای فراری دادن آنها از دست داعش تا امکانات زیستی برای فراریان آماده نشده است، اما امکانات تسلیحاتی برای کشتار دهها برابر جمعیت موصل در اطراف این شهر مهیا شده است. مدعیان آزادی موصل قرار است موصل را با پیشرفته ترین اسلحه ها بمباران کنند، و رهنمودشان به مردم این است از خانه هایشان خارج نشوند. لذا این نه تنها آزادسازی موصل و مردم موصل نیست که ویران کردن این شهر و نابودی آن و فروریختن کل شهر بر سر ساکنین آن به نام مبارزه با داعش است. در شرایطی که طبق آمار همین دولتها حداکثر ٥ هزار نفر نیروی داعش در این شهر مستقر هستند. کسانی که این را به نام آزاد سازی موصل و نجات مردم موصل به مردم جهان میفروشند حقه باز، فریبکار و شارلاتان سیاسی کمترین چیزی است که میتوان به آنها گفت.
این آزادی مردم موصل و مبارزه با داعش نیست! این کشتار وسیع صدها هزار انسان بر اساس یک نقشه از پیش ریخته شده به نام آزادی آنها است. این تروریسم رسمی و دولتی با تاریخی از جنایت است که لباس ناجی مردم موصل را بر تن کرده است و به نام مبارزه با داعش به چشم جانیان خاک میپاشد.
بعلاوه داعش در این میان به نسبت مردم این شهر کمترین لطمات را متحمل خواهد شد، دولت ترکیه و عربستان و متحدان تا امروز او میتوانند کریدور نجات برای داعش را فراهم و در صورت لزوم نیروهای داعش را به جایی دیگر منتقل کنند کاری که در سه سال گذشته کرده اند. داعش موصل را از دست میدهد اما موصل به قتلگاه مردم و جنایتکارانه ترین فجایع تاریخ بشر علیه مردم این شهر درست مثل ناکازاکی و هیروشیما تبدیل خواهد شد. کسانی که این را به نام آزاد سازی موصل و مبارزه علیه داعش به جهانیان میفروشند اگر مدافعان آگاه ناتو و متحدینش نباشند، ابله اند.
بعلاوه در فردای نابودی موصل و پاک کردن هر نوع آثار تمدنی از این شهر، تازه جنگ جنایتکاران جنگی برای سهم خواهي هر کدام شروع خواهد شد. تازه دهها گروه تروریستی و دولتهای تروریست و جنایتکار به اسم دفاع از شیعه، سنی، عرب، کرد، ترک و دهها عشیره ... برای سهم خود مردم عراق و زنده مانده های موصل و بقیه شهرها را به جان هم خواهند انداخت. تازه شروع جنگ قاتلین مردم موصل به نام مدافع آنها شروع میشود و ابعاد فجایع بعد از این کشتار و ویرانی نه معلوم است و نه روشن است چند سال دیگر مردم عراق و منطقه باید تاوانش را پس دهند. به این اعتبار اگر داعش موصل را هم ترک کند انواع باندهاي مسلح دیگر و انواع داعش های شیعه و سنی و عرب و کرد را به جان مردم خواهند انداخت و همین دولتها برای تامین منافع خود هر کدام پشت یکی را خواهند گرفت. مگر داعش از تولیدات همینها نیست و در دامن خود دولت آمریکا و به نام دفاع از مردم سوریه درستش نکردند.
میدیای رسمی دول امپریالیستی و دولتهای درگیر در این ماجرا آبروباخته تر از آنند که لازم به توضیح زیادی در مورد نقش آنها باشد. همین میدیا حمله به عراق و کشتار صدها هزار انسان و آوارگی میلیونی مردم و نابودی یک مملکت را آزادی آنها و مبارزه با صدام حسین نام گذاشتند!همین میدیا کشتار مردم لیبی و ویرانی آن کشور را مبارزه با قذافی نام گذاشتند و همین میدیا تحمیل یک جنگ جنایتکارانه و تولید دهها گروه مسلح در سوریه را که داعش تنها یکی از آنها است، مبارزه با اسد و دفاع از مردم سوریه نام گذاشتند. همین میدیا و دول محترم غربی زمانی که داعش افسارش را پاره نکرده بود به عنوان "پيکارجويان" آزادی مردم سوریه به جهانیان میفروختند. این میدیا خود بخشی از ماشین جنگی همین دولتهایی هستند که جهان را به جهنمی برای کل بشریت تبدیل کرده اند و مردم خاورمیانه در ابعاد صدهها هزار نفر، قربانیان تاکنونی سیاستهای آنها هستند. اینها و مدافعان آنها خود بخشی از پروسه جنگ و تحمیل آن به مردمند. آنها هم اکنون هم درست مثل موارد قبلی کشتار مردم موصل و نابودی سومین شهر بزرگ عراق را به نام مبارزه با داعش به جهان میفروشند و مردم جهان را با آن مسموم کرده اند.

حکمتيست: با این وصف دورنمای این جنگ چیست؟ و مردم موصل و عراق چه راهی برای نجات از این توحش دارند؟
خالد حاج محمدی: قبل از جواب سرراست به سوال شما، امروز وظیفه هر انسان شرافتمندی، هر نیروی متمدنی دفاع از مردم موصل در مقابل داعش و دولتهایي است که زیر رهبری آمریکا قرار است زندگی و هستی آنها را نابود کنند. جنگ در اطراف موصل در جریان است و دفاع از یک و نیم میلیون انسان که قرار است توسط بمب افکن های ناتو خانه و هستی و هرچه دارند بر سرشان خراب شود اولین کار و اولین وظیفه مردم آزادیخواه در سراسر جهان است. مردم موصل با صدها هزار کودک و جوان و پیر در محاصره همه آنها از داعش تا دولتهای غربی و دول مرتجع منطقه هستند. تلاش برای مقابله و اعتراض به این کشتار همه جانبه و تلاش برای کاهش دامنه جنایات آنها به هر شیوه و در هر سطحی که ممکن است اولین وظیفه ما و هر انسان آزادیخواهی است.
امروز بر مردم عراق است که صدای اعتراض خود به کشتار مردم موصل را بلند کنند و با آغوش باز اعلام کنند که آنها پذیرای فراریان هستند. امروز مردم موصل باید صدای بشریت در سراسر جهان در دفاع از خود و علیه قاتلین آنها را بشنوند. امروز مردم موصل باید صدای اعتراض مردم جهان به کشورهایی که در این جنایت شریکند را بشنوند.
بعلاوه حمله به موصل ادامه جنگی است که چند سال است در خاورمیانه در جریان است. خاورمیانه به میدان تصفیه حساب قدرتهای بزرگ جهانی و دولتهای مرتجع منطقه تبدیل شده است. هیچکدام از دولتهای درگیر در خاورمیانه نه آمریکا و نه روسیه و نه اروپا و نه دولتهای منطقه راه حل روشنی برای خاتمه به این وضع ندارند. سرنوشت مردم این منطقه به ایجاد توازنی میان دولتهای بزرگ جهان و دولتهای مرتجع منطقه از ایران و عربستان و ترکیه تا بقیه سپرده شده است. میدان جدال و ایجاد این توازن خاورمیانه است و فعلا مرکز آن حداقل در حال حاضر سوریه و عراق است و البته عواقب مخرب آن در اشکال مختلف دامنگیر کل بشریت در سراسر جهان است.
واقعیت این است که اگر این دولتها راه حلی را هم داشتند و جوابی برای این اوضاع داشتند باز ما و میلیونها انسان در خاورمیانه و صدها میلیون انسان در سراسر جهان محکوم به قبول راه حلهای آنها نبودیم. ما قرار نیست میان آمریکا و روسیه، میان تروریسم داعش، حشد الشعبی و النصر، میان تروریسم ترکیه و عربستان و ایران و آمریکا و... یکی را انتخاب کنیم. ما محکوم به انتخاب میان سران تروریسم و دولتهای جنایتکار تاریخ بشر به عنوان ناجی خود نیستیم. این سرنوشت محتوم ما نیست.
راه حل واقعی عروج مردم آزادیخواه در مقابل کل این توحش است. راه نجات از دست این توحش قبل از هر چیز نشان دادن دامنه توحش این دولتها و نقشه های شوم آنها به نام دفاع از مردم سوریه، عراق و... به مردم جهان است. راه واقعی مقابله با هر نوع ترویسم از تروریسم اسلامی تا دولتی از تروریسم ناتو تا تروريسم ترکیه و ایران و عربستان است. راه واقعی مقابله با هر نوع تقسیمات قومی و ملی و مذهبی مردم، مقابله با گسترش بيشتر هر نوع نفاق و تحریکات میان آنها و حک کردن داغ مذهب و ملیت و قومیت بر پیشانی آنها است. خاتمه دادن به این وضع کار جنبشی است که نفعی در این اوضاع ندارد و برابری انسانها، آزادی واقعی انسانها و همسرنوشتی آنها و رفاه و خوشبختی آنها را امر خود میداند. این کار جنبشهای آزادیخواهانه است که در صف اول آن کمونیستها و سوسیالیستها قرار دارند.

خالد حاج محمدی

24 اکتبر 2016