مردم سوریه سومین سال جنگ داخلی را از سر گذراندند. جنگی که هنوز بر همه ابعاد زندگی آنها سایه انداخته است و چون کابوسی بر لحظه به لحظه زندگی میلیونها انسان حاکم است. امروز سوریه کشوری با بیش از بیست میلیون جمعیت٬ به ویرانه ای تبدیل شده است. اکثریت مردم آن آواره و بی پناه٬ از ترس جنگ و کشتار و انتقام جویی و جنایت و گرسنگی٬ خانه به دوش و در آرزوی لقمه نان و جای امنی برای خود و کوکانشان در کوه و بیابان و کوچه های مخروبه و خانه های ویران شده٬ و در مرز کشورهای مختلف، سرگردانند.

امروز با گذشت سه سال از جنایت و جنگ٬ آنچه برای مردم محروم این جامعه و برای چندین میلیون انسان کارکن آن باقی مانده است٬ علاوه بر از دست دادن خانه و کاشانه و کار و بخشی از افراد خانواده و نزدیکان خود٬ لگد مال شدن حرمت و کرامت انسانی آنها٬ استیصال و قناعت به هر جهنمی است. اگر نگاهی به آمارهای یونیسف٬ سازمان ملل و ... بیندازیم که تنها بیان گوشه ای از حقایق تلخی است که بر این مردم میگذرد٬ درخواهیم یافت که چه جهنمی را برای آنها ساخته اند.

 

آخرین آمارهای یونیسف میگوید در این سه سال ١٣٦ هزار نفر کشته شده است که ١٠ هزار نفر از آنها کودکانند. یک میلیون و ٢٠٠ هزار کودک سوریه ای پناهجو شده اند و در کمپ ها زندگی میکنند که روزانه شاهد مرگ و میر بالا در میان آنها بدلیل کمبود امکانات اولیه دارویی٬ مواد غذایی٬ آب آشامیدنی مناسب و ... هستیم. پنج میلیون و ٥٠٠ هزار کودک (یک چهارم کل جمعیت این کشور) تحت تاثیر مستقیم جنگ قرار گرفته اند٬ حدود ٣ میلیون کودک در داخل سوریه بی خانمان و آواره شده اند.

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل حدود دو و نیم میلیون از مردم سوریه آواره کشورهای همسایه شده اند٬ بیش از شش میلیون و ٥٠٠ هزار نفر در خود سوریه آواره ا ند و مجموعا بالغ بر ٩ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر از مردم سوریه که نصف آن کودکانند٬ آواره اند. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر در سوریه در سه سال گذشته ١٤٠ هزار نفر کشته٬ ٥٠٠ هزار نفر زخمی٬ ١٧ هزار نفر مفقود و دهها هزار نفر در زندانها بسر میبرند. سازمان ملل بحران آوارگان سوریه را بدترین بحران بعد از نسل کشی رواندا نام گذاشته است.

اینها تنها گوشه ای از آمارهای رسمی هستند که اعلام شده است. باید علاوه بر اینها به رشد وسیع مافیای خرید و فروش دختران خردسان و زنان برای بردگی جنسی در منقطه، اشاره کرد. بازار پررونق خرید و فروش دختران سوریه ای به ثروتمندان دولتهای حوزه خلیج فارس٬ رشد باندهای مافیایی و اسلامی برای معامله دختران و کودکان به مشتریان پولدار٬ کار اجباری کودکان و ربودن آنها در اردوگاهها٬ استفاده از کودکان و مردم آواره و بردن آنها به جنگ از طریق دولتهای مرتجع ترکیه و اردن، به کار گیری این مردم بی پناه در خدمت اپوزیسیون طرفدار غرب و صدها مورد دیگر، تنها سرتیتر های تراژدی عظیمی است که در سوریه در جریان است. سرتیتر هایی که گزارشات سانسور شده و سرو دم بریده سازمان ملل هم آنها را منتشر کرده است.

با همه اینها علاوه بر اینکه هیچ آینده روشنی در انتظار مردم این جامعه نیست٬ واشنگتن پست میگوید بعد از گذاشت سه سال از جنگ در سوریه اکنون دولت بشار اسد از موقعیت "بهتری" برخوردار است.

امروز دولتهای غربی و میدیای رسمی آنها با بیان گوشه هایی از این جنایات و با طرح اینکه عامل همه این توحّش دولت است اسد٬ خود را از زیر بار مسئولیت سنگین اعمال خود و دولتهای مرتجع هم پیمان کنار میکشند.

رسانه های امپریالیستی در کمال وقاحت دم از کمکهای بشر دوستانه دولتهای مطبوع خود به مردم سوریه میزنند. دیوید کامرون نخست وزیر دولت انگلستان٬ اعلام میکند که دولتش ٥٠٠ پناهنده را از سوریه میپذیرد و در مباحثات آنها در کمال وقاحت بحث این است که آیا پذیرش این میزان انسان برای کشور انگلستان سنگین نیست!

دولت آمریکا و انگلستان و کل دولتهای غربی یک پای این وضعیت برای مردم سوریه هستند. دولتهایی که در کل سه سال گذشته به بهانه مبارزه با دولت اسد٬ برای تامین اهداف و منافع خود مستقیما در ویران کردن این جامعه و تبدیل آن به رواندای دیگری به کمک دولت عربستان و قطر و ترکیه نقش ایفا کردند. سوریه در سه سال گذشته میدان جنگ همه جنایتکاران "دمکرات" غربی و متحدین منطقه ای خود همراه با دولت بعث سوریه و متحدین جهانی و منطقه ای او بوده است. اینها عاملین نسل کشی امروز مردم سوریه و کودکان محروم آواره این کشورند. طبقه کارگر سوریه٬ بشریت متمدن٬ طبقه کارگر در کشورهای غربی نباید این توحش و افسار گسستگی را به دولتهای "خود" ببخشد.

همزمان همه رسانه های امپریالیستی٬ رسانه های دست راستی امثال بی بی سی که همه جنایات اعمال شده و دخالتهای امپریالیستی دول غربی را در کمال وقاحت و ریاکارانه "دفاع" از مردم سوریه و "انقلاب" آنها نام گذاشتند٬ در جنایت علیه بشریت در سوریه مستقیم دست داشتند.

علاوه بر این کل جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی٬ ناسیونالیستهای رنگارنگ پرو آمریکا٬ از دست راست ترین طرفداران ناتو٬ تا جناح چپ همان جنبش که در سه سال گذشته به نام دفاع از "انقلاب" و "مردم سوریه" و "مبارزه" با اسد و به نام اینکه بعد از سوریه نوبت ایران است٬ دستگاه تبلیغاتی مفت و مجانی بودند که تلاش کردند جهنم سوریه را، گریم کنند.

اکنون دولت های غربی با اتکا به میدیای دستگاهی خود٬ در کمال بی شرمی سنگ دفاع از آوراگان سوریه ای و کودکان آنها را بر سینه میزتند و تلاش میکند نقش موثر و اساسی خود را در این جنایات زیر فرش کند. آنها که عاملین اصلی جهنمی هستند که برای مردم این کشور ساخته اند٬ آنها که قاتلین و جنایتکاران جنگی تشریف دارند٬ برای فریب و مهندسی افکار عمومی٬ برای قربانیان جنایات خود اشک تمساح میریزند.

وقایع لیبی و سوریه و دخالتهای دولت های غربی و حامیان محلی تا مغز استخوان ارتجاعی آنها، عملا صحنه تحولات خاورمیانه را به جهتی دیگر سوق داد. نتیجه این دخالتها در سوریه و نقش مخرب دولتهای "دمکرات" غربی٬ علاوه بر جهنمی که به مردم تحمیل کردند٬ سوریه را به میدان تاخت و تاز هر جمع و جریان باند سیاهی٬ جنایتکار و القاعده و سلفی و ضد زنی تبدیل کردند، و چنان مردم سوریه را دچار استصال و ناامیدی کردند که امروز از سر ناچاری به حاکمیت اسد تن دهند.

مردمی که روزی آرزوی نابودی حاکمیت بعث در سوریه را داشتند، و تلاش میکردند با مبارزات خود به عمر آن خاتمه دهند٬ امروز در وخیمترین شرایط و در اسفناکترین و ضعیف ترین موقعیت در مقابل دولت سوریه و همه باندهای جنایتکار مسلح و آدم کش قرار گرفته اند.

بشریت متمدن و طبقه کارگر در خاورمیانه و در خود غرب، باید تراژدی سوریه و لیبی و عراق را دستمایه تعرضی به مسببین این فجایع انسانی کنند و با ایجاد وسیع ترین اتحاد و تشکل حول مطالبات آزادیخواهانه و رفاهی خود، برای نجات به نیروی مستقل خود، ورق را به نفع محرومین برگردانند.

نباید ریاکاری دولتهای غربی به نام دفاع از مردم آواره سوریه را پذیرفت. این دولتها در قبال وخامت اوضاع و سیل آوارگی و فلاکت و گرسنگی که به مردم سوریه تحمیل کرده اند مستقیما مسئولند و باید مجبورشان کرد که امنیت، مداوا و سلامت تا آخرین نفر از قربانیان جنایاتشان را، فورا تامین کنند. سواستفاده تبلیغاتی از قتل عام کودکان در سوریه، کافی است. جانیان باید فورا برای پرداخت غرامت، رسیدگی به مسکن و مداوا و تامین یک زندگی انسانی برای همه بازماندگان این تراژدی، تحت فشار قرار گیرند.

.خالد حاج محمدى
١٧ مارس ٢٠١٤